Blog 104. Super Beter

 

Enkele jaren geleden las ik het boek van de gereputeerde Amerikaanse spelontwikkelaar Jane McGonigal (1977) ‘Reality is Broken, uitgegeven in het Nederlands in 2012 als ‘Beter dan Echt’. In dat boek breekt ze een lans voor de positieve kanten van ‘gaming’ (computerspellen), waar bijna 200 miljoen Amerikanen zich gemiddeld zo’n 13 uur in de week mee bezig houden. Op de wereld in zijn geheel zijn er 1,3 miljard ‘gamers’. Europa loopt achter bij andere continenten in het adopteren van dit vermaak.
Mc Gonigal beweert op overtuigende wijze dat ‘gaming’ vaardigheden als concentratie, creativiteit, bevlogenheid, moed, vastberadenheid en contact leggen, sterk bevordert. Het is het waarom men speelt, constructief of realiteit-ontwijkend, dat in hoge mate de voordelen van computer spelen bepaalt. Vaak wordt ‘gaming’ als een verslaving weggezet. Ten onrechte volgens McGonigal, hoewel ze toegeeft dat het schadelijk wordt als men het meer dan 21 uur in de week doet.
Door uitgebreid en langdurig onderzoek is MacGonigal tot de conclusie gekomen dat games niet zomaar een bron van vermaak zijn, maar dat zij een model vormen van hoe we de beste versie van onszelf kunnen maken.
Na de publicatie van ‘Beter dan Echt’ heeft McGonigal, als reactie op een ernstig persoonlijk probleem, het computerspel ‘Super Better’ ontwikkeld. Dit spel kan vrijelijk gespeeld worden via de website ‘suberbetter.com’ en heeft zo’n 400.000 gebruikers. Haar, door de wetenschap bevestigde, mening is dat de principes waarop gaming en “Super Better’ berusten, ook toegepast kunnen worden in het dagelijks leven zonder computerspel. Ze heeft daarom in 2016 het boek met de gelijknamige titel ‘Super Better’ gepubliceerd. Dit is (nog) niet in het Nederlands uitgegeven. Zelf geen ‘gamer’ zijnde heb ik me vertrouwd gemaakt met het boek ‘Super Better’, wat als vrijelijk vertaalde ondertitel heeft ‘een revolutionaire manier om sterker, gelukkiger, moediger en veerkrachtiger te worden’.
Via wetenschappelijk onderzoek is bevestigd dat dertig dagen Super Better spelen, symptomen van depressie en stress aanzienlijk doet verminderen en optimisme, interpersoonlijke contacten en zelfvertrouwen doen toenemen.

Hoewel het er regelmatig naar verwijst gaat het boek zelf niet over Super Better op de computer spelen. Het gaat over leren speels of spelvaardig te zijn ten aanzien van uitzonderlijke stress en persoonlijke uitdagingen. Spelvaardig zijn in dit opzicht betekent dat je de psychologische krachten die je natuurlijkerwijs gebruikt als je spellen van welke aard ook speelt, zoals optimisme, creativiteit, moed en vastberadenheid, ook in het dagelijks leven kunt toepassen. Het betekent nieuwsgierig zijn en open te staan voor een nieuwe aanpak om problemen op te lossen. Het houdt in veerkracht opbouwen om steeds grotere uitdagingen met meer succes aan te pakken. MacGonigal gebruikt het voorbeeld van trauma’s en post-traumatische stress. Onder bepaalde omstandigheden kunnen personen posttraumatische stress omzetten in posttraumatische ontwikkeling. Je kunt posttraumatische groei ook tot stand brengen zonder een trauma, met name als je bereid bent een uitzonderlijke uitdaging te aanvaarden, zoals een marathon lopen, een boek schrijven, een zaak beginnen en stoppen met roken. Onderzoekers noemen dat dan postextatische groei (post-ecstatic growth). Het werkt op dezelfde manier als posttraumatische groei, behalve dat je bij de eerste je eigen uitdaging kiest.

Er zijn zeven manieren van denken en doen die bijdragen aan post-traumatische en postextatische groei. En dat zijn, zo zegt MacGonigal, dezelfde manieren als waarop we denken en handelen als we ons met digitale en andere spelletjes bezig houden:

1. Daag jezelf uit. Je moet levensobstakels niet als een dreiging, maar als een uitdaging zien.
2. Verzamel en gebruik power-ups (oppeppers). Vindt uit wat je sterker en gelukkiger maakt. Als je met een lastige uitdaging te maken hebt, heb je toegang tot positieve gevoelens, tot oppeppers nodig.
3. Identificeer en bestrijd de ‘slechterikken’ (bad guys), gewoontes en houdingen die je in de weg staan. Ontwikkel psychologische flexibiliteit en sta open voor negatieve ervaringen zoals pijn of mislukkingen, als ze je iets leren of dichter bij je doel brengen. Laat je motiveren door moed, nieuwsgierigheid en de wens tot verbetering.
4. Ga op zoek naar en volg queestes (voetsporen naar je doel). Onderneem geëngageerde actie. Zet iedere dag kleine stapjes naar je grote doel, zelfs als het moeilijk is. Blijf gefocust op je doel.
5. Recruteer bondgenoten, maatjes (in het Engels ‘allies’). Cultiveer verbondenheid met anderen. Probeer tenminste twee mensen te vinden waar je steun aan kunt vragen en met wie je eerlijk kunt spreken over je stress en uitdagingen.
6. Neem een geheime identiteit aan. Bekijk je leven met zijn heroïsche momenten en vind je ‘heldenverhaal’; heldenverhalen inspireren en motiveren ons nog sterker in te zetten en betere versies van onszelf te maken.
7. Ga zelf voor een heldendaad (epic win). Leer de kunst van profijt trekken. Ben bewust van positieve resultaten van je Super Better spel, ook die uit stress en uitdagingen kunnen voortkomen. In gaming heten die heldendaden ‘epic wins’.
Je kunt de methode van ‘Super Better’ prima gebruiken als je voor een zware uitdaging staat, zoals ziekte, scheiding of ontslag. Als je niet met zo’n ernstige situatie te maken hebt, maar je wilt toch sterker, gelukkiger, dapperder en veerkrachtiger worden, kies dan een betekenisvol en uitdagend doel en volg de zeven bovenstaande regels om dat doel te bereiken. Je krijgt dan de voldoening iets uitzonderlijks gedaan te hebben en de voordelen te kennen van post-extatische groei.


De Super Better methode kan door praktisch iedereen gebruikt worden, zowel jong als oud, man of vrouw, gamingverslaafden en mensen die nooit gegamed hebben. Je kunt al duidelijke resultaten boeken na twee weken Super Better spelen volgens de zeven regels; nog grotere resultaten krijg je na vier en na zes weken, zoals bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Voor zover tot nu bekend zijn de resultaten duurzaam.
Om een ‘speelser’ leven te leiden, moet je open staan voor de spelfilosofie en willen experimenteren met nieuwe denk- en handelmethoden die kunnen helpen je natuurlijke veerkracht te versterken. Je leert hoe je gebruik kunt maken van je drie belangrijkste, probleemoplossende faciliteiten: concentratievermogen, allianties smeden en jezelf motiveren te doen wat belangrijk is. Het boek legt in detail uit hoe ieder van de zeven vaardigheden kunnen helpen om dagelijkse uitdagingen te aanvaarden met meer moed, creativiteit en vastberadenheid.
De inhoud van het boek is gebaseerd op onderzoek; de wetenschap achter de succesverhalen wordt uit de doeken gedaan. Het gaat over meer dan 200 studies op de terreinen van psychologie, medicijnen en neurowetenschappen, die precies uitleggen hoe je door deze zeven spelbewuste regels te volgen, je mentale, emotionele, fysieke en sociale krachten opbouwt. Twee van die terreinen betreffen resultaten van de positieve psychologie, zoals de wetenschappelijke classificatie van deugden en sterke eigenschappen door Peterson/Seligman en ‘Love 2.0’ van Barbara Frederickson.

Er is niets mis met het gebruik van traditionele methoden voor deugd- en karaktervorming. Integendeel, die dienen voortgezet, zo niet versterkt te worden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat nieuwe methoden worden toegepast die gebaseerd zijn op moderne faciliteiten zoals gaming.
In het vervolg gaan we een aparte blog wijden aan ieder van de zeven manieren van denken en doen.