Blog 106. Oppeppers (Super Beter, regel 2)

In haar boek ‘Super Better’ geeft Jane McGonigal zeven regels voor ‘super beter’ worden in het oplossen van persoonlijke problemen of in het zichzelf vervolmaken. In Blog 105 bespraken we regel 1, ‘Daag jezelf uit’. In deze blog behandelen we ‘oppeppers’, door een vrije vertaling/samenvatting van het hoofdstuk daarover in ‘Super Better’.

Om de moed erin te houden, heb je bij een worsteling met je uitdaging oppeppers nodig, goede dingen die je gelukkiger, gezonder of sterker maken. Oppeppers zijn één van de krachtigste wapens in het arsenaal van spelbewust leven.
Een oppepper is elke positieve actie die je gemakkelijk kunt ondernemen en die een moment van plezier, kracht, moed of verbondenheid geeft. Deze eenvoudige activiteiten geven je een stoot energie, een positief gevoel, sociale steun of motivatie. Maar ze helpen niet alleen om je beter te voelen, ze helpen ook je fysieke gestel in belangrijke mate te versterken, waardoor je minder kwetsbaar wordt voor stress en meer kans hebt op posttraumatische of post-extatische groei.
Oppeppers kun je opdienen op de vier verschillende terreinen die McGonigal onderscheidt: fysiek, emotioneel, sociaal en mentaal. Voorbeelden:
Fysiek: glas water, zonneschijn, rennen, push-ups
Emotioneel: hardop zingen, jezelf kietelen, gedicht hardop lezen,
Sociaal: een leuk bericht aan je vrienden sturen, aanmoediging of hulp geven, felicitatie
Mentaal: leuke dingen in het vooruitzicht, dieetprestatie, vervelende gewoonte overslaan

nervus vagus

Als je eerder je uitdaging bepaald hebt is het verzamelen en activeren van oppeppers het belangrijkste deel van spelbewust leven. Hier komt de positieve psychologie om de hoek kijken. Om van stress terug te veren en belangrijke levensobstakels succesvol aan te pakken, heb je een hoge toon van je zwerfzenuw (nervus vagus) nodig.

‘Vagal’ toon verwijst naar de gezondheidsstatus van je zwerfzenuw, die zich uitstrekt van je hersens tot aan je ingewanden. Hij is verbonden met je hart, longen, strottenhoofd, oren en maag en helpt om praktisch elke belangrijke functie in je lichaam en geest te reguleren, van je emoties tot aan je hartslag, ademhaling, spierbewegingen en spijsvertering.
Omdat de zwerfzenuw zo belangrijks is voor veel biologische en psychologische functies, is haar gezondheidsstatus een goede aanduiding van je geestelijke en lichamelijke veerkracht.
De toon van je zwerfzenuw wordt bepaald door het verschil in de polsslag tussen uit- en inademen. Bij inademen wordt de polsslag gewoonlijk sneller en bij uitademen langzamer. Het verschil daartussen bepaalt je ‘vagal’ toon, in medische termen je ‘respiratory sinus arrhythmia (RSA). Een variable hartslag is gezond, normaal en noodzakelijk. Hoe groter het verschil tussen je hartslagen bij in-en uitademen des te hoger is je vagal toon.

Hoe hoger die toon, des te beter je je gevoelens en gedachten kunt controleren, hoe meer pijn je kunt verdragen en hoe waarschijnlijker het is dat je minder last hebt van een aantal lichamelijke aandoeningen en van eenzaamheid , depressie en posttraumatische stress.

sociaal recept

Het verhogen van je vagal toon is een aanbevelenswaardige interventie voor je gezondheid. Hoe sterker je zwerfzenuw, hoe veerkrachtiger je bent en hoe meer groei je ervaart. En hoe zwakker die kracht, hoe kwetsbaarder je bent en hoe meer negatieve ervaringen je opdoet. Oppeppers zijn de beste manier om een hoge ‘vagal’ toon te krijgen.
Je vagal toon kan gemeten worden door medische apparatuur, maar er is ook een eenvoudiger methode en dat is door het aantal negatieve emoties op een dag te vergelijken met het aantal positieve, dat is je emotionele ratio. Hoe groter de ratio, hoe sterker je vagal toon en hoe gezonder je bent. Onderzoek geeft aan dat mensen die veelvuldig positieve emoties ervaren een tien jaar grotere levensverwachting hebben. En ondertussen hebben ze ook minder last van fysieke kwaaltjes. Emoties die verband houden met sociale contacten, zoals dankbaarheid en liefde, zijn bijzonder krachtige veroorzakers van betere gezondheid en langere levensduur. De status van de zwerfzenuw is bepalend omdat die de relatie beheerst tussen emoties en fysieke gezondheid.
Hoe hoger de vagal toon hoe makkelijker het is om positieve emoties te voelen en op te roepen, wat leidt tot een opwaartse positieve spiraal tussen positieve emoties en fysieke veerkracht.

fysieke oppepper

Je kunt je emotionele ratio berekenen door je positieve en negatieve emoties op een dag te tellen en te vergelijken. Er zijn talloze positieve emoties, zoals trots, liefde, belangstelling, verwondering, optimisme, plezier, lach en hoop. Voorbeelden van negatieve emoties zijn woede, verveling, depressie, angst, en schuldgevoel. Je telt de positieve emoties en de negatieve emoties op en vergelijkt de totalen. Als de verhouding 1 op 1 is of lager (d.w.z. meer negatieve emoties dan positieve) ben je kwetsbaar voor stress en ervaar je waarschijnlijk minder posttraumatische of post-extatische groei. Als de ratio groter is dan 1 op 1 (meer positieve gevoelens dan negatieve) bezit je waarschijnlijk al behoorlijke veerkracht, maar als je de ratio naar 2:1 of 3:1 kunt brengen, zul je nog sterker worden. Partners in bloeiende huwelijken hebben een ratio van 5:1; als ze 1:1 hebben is de kans op scheiding groot. Voor een algemeen gezond succesvol leven is 3:1 een goede ratio.
Deze verhoudingen zijn geen exacte formules en er is geen magisch punt waarop je leven van stressvol naar gelukkig omslaat. Zie het als een basis, waar je verder op kunt bouwen. Het heeft dus veel zin je positieve emoties op te voeren. Proberen je negatieve emoties te elimineren werkt niet. En mensen met een hoge emotionele ratio ervaren even goed negatieve emoties, misschien nog wel meer dan mensen met een lagere, maar ze compenseren die door een groot aantal positieve emoties.

emotionele opkikker

Het is makkelijker positieve reacties op te roepen als je al een sterke vagal toon hebt en minder makkelijk als je weinig positieve emoties ervaart. Catch 22 dus. Als je een lage vagal toon hebt en het moeilijk is mentale of emotionele positieve gevoelens op te roepen, kun je beter eerst je fysieke en sociale oppeppers activeren en na goed resultaat ook de mentale en emotionele oppeppers inschakelen.

Er is wel een bovenste limiet aan vagal toon en oppeppers. Je moet niet boven 30:1 gaan bijvoorbeeld, want dan zou je met een manie te doen kunnen hebben en blind zijn voor negatieve omstandigheden. Men dient een optimale persoonlijke ratio te ontwikkelen, waarbij men het beste in zijn vel zit.
Onderzoek geeft ook aan dat bij positieve emoties de frequentie belangrijker is dan de intensiteit. Dus kleine dingen tellen mee en je hoeft geen grote emotionele ervaringen te ondergaan voor het opbouwen van je ratio. De meest doelmatige strategie is in de loop van de dag zo veel mogelijk micro-salvo’s van positieve emoties te verzamelen.
Er zijn natuurlijk tientallen zo niet honderden verschillende oppeppers en het is zaak ze te blijven verzamelen en gebruiken. McGonigal adviseert er ten minste drie per dag doelbewust te activeren. Je dient alle types oppeppers, fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal in te schakelen en te promoten.
Verder hoef je niet alleen maar jezelf op te peppen. Je kunt ook familie en vrienden leren door oppeppers een sterkere vagal toon op te bouwen en een veerkrachtiger leven te leiden.

dansen, opkikker van de bovenste plank

Blog 105. Super Beter (regel 1 van 7: daag jezelf uit

 

 

In blog 104 constateerden we dat er zeven regels zijn voor het gebruik van de Super Beter methode. Die zeven regels maken het makkelijker van je natuurlijke spelkwaliteiten gebruik te maken, te weten
– De kunst om je aandacht en bijgevolg je gedachten en gevoelens, te controleren
– Je talent om van wie dan ook een maatje te maken en om bestaande relaties te versterken
– Je aangeboren capaciteit jezelf te motiveren en je heroïsche kwaliteiten te vergroten
– Je kracht om doelbewust te handelen, d.w.z. je uitdagingen frontaal aan te gaan, in plaats van proberen ze te ontwijken.

De eerste Super Beter regel is dat je jezelf moet uitdagen. Beslis welk obstakel je in je dagelijks leven wilt elimineren of welke positieve verandering je in je leven wilt maken. Een positieve spelmentaliteit geldt niet alleen bij gaming; die kan ook toegepast worden op het dagelijks leven. Wat nodig is, is een uitdagingsmentaliteit in plaats van een angstmentaliteit. En die eerste kun je ontwikkelen.
Een uitdaging roept verlangen op om krachten en bekwaamheden te testen en geeft ons normaliter de gelegenheid die krachten te vergroten. Essentieel is dat een uitdaging moet worden aangenomen. Niemand kan daartoe gedwongen worden.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen posttraumatische en post-extatische groei. Bij posttraumatische groeisituaties kun je denken aan
– een ernstige verwonding of ziekte
– een moeilijke periode in je leven
– een trauma of depressie
– een ander ernstig probleem
– scheiding
– stoppen met roken

Als je post-extatische groei wilt realiseren, zou een van de volgende uitdagingen kunnen gelden
– nieuwe gewoonte aanleren of talent ontwikkelen
– relatie verbeteren
– fysieke of atletische doorbraak maken
– project succesvol beheren
– deugdzamer worden

Omdat iedereen andere dromen en wensen heeft, is er een grotere variatie in uitdagingen voor post-extatische groei dan voor posttraumatische groei. Zelfs als je ernstige tegenslagen of een trauma hebt, kun je nog voor post-extatische groei gaan.

Voordat je de uitdagingen aanpakt, dien je de vaardigheid meester te worden, van cognitieve herwaardering. Dat betekent veranderen hoe je denkt en voelt over een belangrijk probleem, er anders tegenaan kijken. Hoe doe je dat?
Er is een handigheidje, wetenschappelijk onderbouwd, dat helpt om angst in opwinding om te zetten. Het blijkt dat angst en opwinding, fysiologisch, dezelfde emotie zijn. Of je bevreesd bent voor iets, of opgewonden, je lichaam reageert op bijna dezelfde manier, met een hoge staat van prikkeling, een overdaad aan

het is maar hoe je er tegenaan kijkt

energie, buikvlinders, verhoogde hartslag enzovoorts. Dit betekent dat als je je zorgen maakt over een probleem, het veel makkelijker is om opgewonden te raken over de oplossing dan om te proberen jezelf te kalmeren. Voor het laatste moet je je hartslag verlagen en je adrenaline verminderen, lang niet makkelijk als je in een stressvolle situatie zit. Maar om opgewonden te raken hoeft je lichaam helemaal niet te veranderen. De adrenaline en de versnelde hartslag zijn er al vanwege de spanningszorg.
Denk aan iets wat je gewoonlijk nerveus maakt, niet iets traumatisch maar een alledaagse situatie waar je meer vertrouwen en minder stress zou willen hebben, zoals spreken in het openbaar, een examen afleggen, enzovoorts. Blijf je aandacht op deze situatie(s) richten tot je de vlinders in je buik voelt. Zodra je die voelt opkomen, zeg je ’raak opgewonden’ of ‘ga ervoor’. Zeg het luid en hardop en herhaal het een paar keer. Volgens wetenschappelijk onderzoek is dat voldoende om minder gespannen, optimistischer en succesvoller te worden in het oplossen van problemen en het ondernemen van stressvolle taken. Als we geen zorgelijke gedachten hebben, kunnen we de vrijgekomen mentale inspanning en fysieke energie gebruiken om andere dingen creatief aan te pakken.

De grens tussen vrees en opwinding is uitermate dun. Je lichaam reageert op allebei hetzelfde en je hersens kunnen niet altijd het verschil aangeven. Dit betekent dat je meestal een reële keuze hebt om bang of opgewonden te zijn.
Gamers en atleten maken deze keuze de hele tijd. Terwijl een leek knikkende knieën zou hebben bij het denken in het centrum te staan van een groot gebeuren, floreren grote atleten onder zulke massale pressie. Ze voelen zich uitgedaagd! We dienen deze kracht ook tot ons voordeel aan te wenden, vooral omdat het zo makkelijk is de twee magische woorden uit te spreken. Je voelt je er niet alleen tijdelijk sterker en gelukkiger door, het verbetert ook je vermogen lastige obstakels aan te pakken en goede doelen te bereiken.

Angst- of uitdagingsmentaliteit

De ‘ga ervoor’ methode is het meest effectief in situaties waar de belangen minder groot zijn en je een betere controle over je zenuwen wilt hebben. De kracht van cognitieve herwaardering kun je evenwel ook toepassen op ernstige problemen. Wanneer geconfronteerd met een ernstige tegenslag kun je cognitieve herwaardering gebruiken om die tegenslag te zien als een uitdaging die je aan kunt, in plaats van als een dreiging die je beschadigt of onder de voet loopt. Dit houdt de vervanging in van een angstfilosofie door een uitdagingsfilosofie. En het is de nummer één regel van spelbewust leven.

angstmentaliteit

Bij een angstmentaliteit, concentreer je je op het potentieel voor risico, gevaar, beschadiging of verlies. Je voelt je gedwongen om een negatief resultaat te voorkomen in plaats van een positieve uitkomst te bereiken. Een angstmentaliteit komt dikwijls voor als je weinig zelfwerkzaamheid hebt, dat wil zeggen als je voelt dat het buiten je controle ligt de situatie ten jouwe gunste te veranderen.
Bij een uitdagingsmentaliteit concentreer je je op de mogelijkheid voor positieve resultaten en ontwikkeling. Zelfs als je daarbij weet dat je risico loopt op schade of verlies, voel je je realistisch optimistisch dat je de vaardigheden en strategieën kunt ontwikkelen om de beste resultaten te bereiken. Je bereidt jezelf voor om opgewassen te zijn tegen de moeilijke situatie en gaat ervan uit op je persoonlijke krachten te kunnen rekenen. Mensen met een hoge graad van zelfwerkzaamheid vinden het relatief makkelijker een uitdagingsmentaliteit aan te nemen. Uitdagingen opzoeken en aangaan is één van de meest voorkomende persoonlijkheidskenmerken van frequente ‘gamers’.

Wanneer je leeft met een angstmentaliteit, is het waarschijnlijker dat je spanning of depressie ontwikkelt naast het gevecht zelf. Je geschiktheid om onder druk te presteren leidt daaronder. In plaats van afdoende oplossingen te vinden, is het waarschijnlijker dat ontwijkend gedrag resulteert, zoals sociaal isolement, drugs- en alcoholgebruik of dat je simpelweg je problemen negeert en de situatie verergert.

uitdagingsmentaliteit

Met een uitdagingsmentaliteit, evenwel, ervaar je minder spanning en depressie en pas je je makkelijker aan de omstandigheden aan. Je probeert niet aan het probleem te ontsnappen. In plaats daarvan maak je gebruik van belangrijke hulpbronnen zoals interpersoonlijke steun en eigen competenties. Je vergroot je vaardigheden en raakt daardoor beter in staat je probleem op te lossen
Het verschil tussen een angstmentaliteit en een uitdagingsmentaliteit is niet alleen mentaal. Het bepaalt ook hoe je lichaam reageert op stress. Bij een angstmentaliteit, vernauwen je aderen zich en moet je hart harder werken. Op korte termijn nemen daarbij de kansen op een hartaanval toe. Op langere termijn kan je hart verzwakken vanwege het extra werk. Bij een uitdagingsmentaliteit, daarentegen, verruimen je aderen zich en heb je meer hartcapaciteit en een betere bloedsomloop, met minder inspanning. Met andere woorden, een uitdagingsmentaliteit houdt je hart gezond en ontspannen. Met die mentaliteit vindt je zenuwstelsel een betere balans tussen de sympathische (vecht-of vlucht) en para-sympathische( kalmeer-en verbind) reacties. Die betere balans helpt je om een zenuwinzinking of burnout te voorkomen.
Tenslotte leidt een angstmentaliteit tot een toename van het stresshormoon cortisol en het metabolismehormoon insuline. Een verhoging van cortisol en insuline is verbonden met gewichtstoename, zwakkere spieropbouw en suikerziekte.
Kortom een angstmentaliteit is niet alleen een psychologische hindernis; ze beschadigt ook je fysieke gezondheid. Het aangaan van een uitdagingsmentaliteit, aan de andere kant, versterkt zowel je mentale als je fysieke veerkracht.
Mensen zullen exact dezelfde situatie interpreteren als dreigend of uitdagend, afhankelijk van hoe zij de mogelijkheden voor letsel of groei beoordelen. De objectieve stress bepaalt niet of je het ziet als een bedreiging of als een uitdaging. Het is hoe jij bepaalt om te gaan met de stress dat het verschil maakt. Onderzoek over de laatste dertig jaar heeft geen beperkingen gevonden in het soort stressvolle situaties waarin een persoon met succes een uitdagingsmentaliteit kan aannemen.
Een uitdagingsmentaliteit vereist niet dat je de hele tijd positief denkt en je zorgen vergeet. Het gaat er meer om je eigen krachten en mogelijkheden te onderzoeken en ze te laten groeien. Een uitdagingsmentaliteit betekent ook niet dat je leeft met ontkenning van potentieel negatieve resultaten. Het betekent eenvoudig meer aandacht schenken, en meer inspanning getroosten, met als mogelijk gevolg positieve resultaten of persoonlijke groei. Het betekent het negatieve niet als onvermijdelijk te accepteren, of als die onvermijdelijk is, niet toelaten dat die jouw ervaring overheerst. Met een uitdagingsmentaliteit, committeer je jezelf te gaan voorbij het negatieve, voor iets dat betekenis en doel aan je strijd geeft.

Er zijn drie methoden om van een angst- naar een uitdagingsmentaliteit over te stappen.
– De eerste methode is om regelmatig een aantal ‘uitdagingsuitdrukkingen’ of mantra’s te memoreren, zoals: ‘Ik kan niet wachten dit probleem aan te pakken’; ‘Door dit probleem op te lossen, kan ik sterker worden’; Er is iemand die ik om hulp kan vragen bij de oplossing van dit probleem, als ik dat nodig heb’; ’Ik denk dat ik de kwaliteiten heb, of kan ontwikkelen om dit probleem op te lossen’; ‘Waarschijnlijk leer ik ervan dit probleem zo goed mogelijk aan te pakken’.
– De tweede methode bestaat uit jezelf afvragen: ’Wat is het beste dat kan gebeuren?’ (in plaats van het slechtste bij een angstmentaliteit). Dit helpt om open te blijven staan voor een positief resultaat
– De derde methode is te zeggen dat je superbeter wordt ‘in iets’ in plaats van ‘van iets’. ‘Van iets’ impliceert een dreiging, terwijl superbeter worden ‘in iets’ de mogelijkheid voor groei impliceert. Dit werkt vooral goed bij post-extatische groei; bij posttraumatische groei dien je te zeggen dat je beter wordt in het positieve tegendeel van het trauma (bijvoorbeeld het positieve ‘moedig’ i.p.v. het negatieve ‘bezorgd’).

In de loop van het superbeter proces wordt de uitdagingsmentaliteit vanzelf sterker omdat de andere zes regels ontworpen zijn om je hulpbronnen te vergroten en je aandacht te richten op je potentie voor groei en voor positieve resultaten. (bijvoorbeeld oppeppers geven je fysieke en emotionele steun; ‘slechterikken’ bevechten stelt je in staat nieuwe mentale hulpbronnen aan te boren; enz.).

Een andere methode voor cognitieve herwaardering – tevens een queeste- om de uitdaging op te roepen en de dreiging te elimineren is ‘Zoek de vermeende uitdaging’.
Ieder spel is een vrijwillige poging om onnodige obstakels te overwinnen. Het biedt de gelegenheid een uitdagend doel aan te nemen dat opzettelijk onze vaardigheden en kwaliteiten test en helpt nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Daarom is er een grote overeenkomst tussen een spelmentaliteit en een uitdagingsmentaliteit. Als we ons voor een spel inzetten bieden we vrijwillig aan uitgedaagd te worden.

ga ervoor!

In het dagelijks leven kunnen we onze uitdagingen niet steeds zelf kiezen. Dat maakt het soms moeilijker een spelbewuste houding aan te nemen. Cognitieve herwaardering kan echter helpen om een gevoel van macht en keuze terug te krijgen. Het kan je de macht geven de ‘vermeende uitdaging’ te vinden in het probleem waar je het hoofd aan moet bieden, een uitdaging waarvoor jij het vertrouwen hebt die de baas te kunnen.
Denk aan het grootste probleem waar je momenteel mee worstelt. Vraag je af wat je slechtst mogelijke reactie zou zijn op deze situatie? Voorbeeld: als je je baan verloren hebt, om in de misdaad te gaan.
Wat is nu het tegengestelde van die slechtst mogelijke reactie? Voorbeeld:’ een leven van dienstbaarheid aan anderen’ versus ‘in de misdaad gaan’.
Overweeg het tegengestelde (in dit geval bijvoorbeeld een leven van dienstbaarheid) aan te nemen als je vermeende uitdaging. Dit voorbeeld heeft twee voordelen: eerstens wanneer je de slechtst mogelijke reactie op het probleem aangeeft, onderstreep je je invloed op de situatie. En zolang je de slechtst mogelijke reactie niet kiest, kun je jezelf uitdagen iets beters te doen. Het voelt mogelijk niet aan als totale controle over de situatie, maar het heeft er wel veel van weg en dat is voldoende om een uitdagingsmentaliteit te activeren. Het tegendeel van de slechtst mogelijke reactie geeft je een specifiek en positief doel. Hoe concreter je de ‘vermeende uitdaging’ maakt, hoe makkelijker het is die te omarmen.

Als je geen ernstig probleem of zware hindernis hebt en je post-extatische groei nastreeft, moet je jezelf in een echt uitdagende situatie plaatsen. Hoe kom je aan goede uitdagingen als je er niet meteen een voorhanden hebt?
De volgende drie vragen zouden suggesties kunnen opleveren:

–    Wat zou ik allemaal doen als bezorgdheid en angst me niet tegenhielden?
–    Welke zijn de meest aanmoedigende en inspirerende momenten in mijn leven       geweest?
–   Waar wil ik voor herinnerd worden na een lang en vol leven?

—————————————————–

Volgende blog: regel 2: Oppeppers

Blog 104. Super Beter

 

Enkele jaren geleden las ik het boek van de gereputeerde Amerikaanse spelontwikkelaar Jane McGonigal (1977) ‘Reality is Broken, uitgegeven in het Nederlands in 2012 als ‘Beter dan Echt’. In dat boek breekt ze een lans voor de positieve kanten van ‘gaming’ (computerspellen), waar bijna 200 miljoen Amerikanen zich gemiddeld zo’n 13 uur in de week mee bezig houden. Op de wereld in zijn geheel zijn er 1,3 miljard ‘gamers’. Europa loopt achter bij andere continenten in het adopteren van dit vermaak.
Mc Gonigal beweert op overtuigende wijze dat ‘gaming’ vaardigheden als concentratie, creativiteit, bevlogenheid, moed, vastberadenheid en contact leggen, sterk bevordert. Het is het waarom men speelt, constructief of realiteit-ontwijkend, dat in hoge mate de voordelen van computer spelen bepaalt. Vaak wordt ‘gaming’ als een verslaving weggezet. Ten onrechte volgens McGonigal, hoewel ze toegeeft dat het schadelijk wordt als men het meer dan 21 uur in de week doet.
Door uitgebreid en langdurig onderzoek is MacGonigal tot de conclusie gekomen dat games niet zomaar een bron van vermaak zijn, maar dat zij een model vormen van hoe we de beste versie van onszelf kunnen maken.
Na de publicatie van ‘Beter dan Echt’ heeft McGonigal, als reactie op een ernstig persoonlijk probleem, het computerspel ‘Super Better’ ontwikkeld. Dit spel kan vrijelijk gespeeld worden via de website ‘suberbetter.com’ en heeft zo’n 400.000 gebruikers. Haar, door de wetenschap bevestigde, mening is dat de principes waarop gaming en “Super Better’ berusten, ook toegepast kunnen worden in het dagelijks leven zonder computerspel. Ze heeft daarom in 2016 het boek met de gelijknamige titel ‘Super Better’ gepubliceerd. Dit is (nog) niet in het Nederlands uitgegeven. Zelf geen ‘gamer’ zijnde heb ik me vertrouwd gemaakt met het boek ‘Super Better’, wat als vrijelijk vertaalde ondertitel heeft ‘een revolutionaire manier om sterker, gelukkiger, moediger en veerkrachtiger te worden’.
Via wetenschappelijk onderzoek is bevestigd dat dertig dagen Super Better spelen, symptomen van depressie en stress aanzienlijk doet verminderen en optimisme, interpersoonlijke contacten en zelfvertrouwen doen toenemen.

Hoewel het er regelmatig naar verwijst gaat het boek zelf niet over Super Better op de computer spelen. Het gaat over leren speels of spelvaardig te zijn ten aanzien van uitzonderlijke stress en persoonlijke uitdagingen. Spelvaardig zijn in dit opzicht betekent dat je de psychologische krachten die je natuurlijkerwijs gebruikt als je spellen van welke aard ook speelt, zoals optimisme, creativiteit, moed en vastberadenheid, ook in het dagelijks leven kunt toepassen. Het betekent nieuwsgierig zijn en open te staan voor een nieuwe aanpak om problemen op te lossen. Het houdt in veerkracht opbouwen om steeds grotere uitdagingen met meer succes aan te pakken. MacGonigal gebruikt het voorbeeld van trauma’s en post-traumatische stress. Onder bepaalde omstandigheden kunnen personen posttraumatische stress omzetten in posttraumatische ontwikkeling. Je kunt posttraumatische groei ook tot stand brengen zonder een trauma, met name als je bereid bent een uitzonderlijke uitdaging te aanvaarden, zoals een marathon lopen, een boek schrijven, een zaak beginnen en stoppen met roken. Onderzoekers noemen dat dan postextatische groei (post-ecstatic growth). Het werkt op dezelfde manier als posttraumatische groei, behalve dat je bij de eerste je eigen uitdaging kiest.

Er zijn zeven manieren van denken en doen die bijdragen aan post-traumatische en postextatische groei. En dat zijn, zo zegt MacGonigal, dezelfde manieren als waarop we denken en handelen als we ons met digitale en andere spelletjes bezig houden:

1. Daag jezelf uit. Je moet levensobstakels niet als een dreiging, maar als een uitdaging zien.
2. Verzamel en gebruik power-ups (oppeppers). Vindt uit wat je sterker en gelukkiger maakt. Als je met een lastige uitdaging te maken hebt, heb je toegang tot positieve gevoelens, tot oppeppers nodig.
3. Identificeer en bestrijd de ‘slechterikken’ (bad guys), gewoontes en houdingen die je in de weg staan. Ontwikkel psychologische flexibiliteit en sta open voor negatieve ervaringen zoals pijn of mislukkingen, als ze je iets leren of dichter bij je doel brengen. Laat je motiveren door moed, nieuwsgierigheid en de wens tot verbetering.
4. Ga op zoek naar en volg queestes (voetsporen naar je doel). Onderneem geëngageerde actie. Zet iedere dag kleine stapjes naar je grote doel, zelfs als het moeilijk is. Blijf gefocust op je doel.
5. Recruteer bondgenoten, maatjes (in het Engels ‘allies’). Cultiveer verbondenheid met anderen. Probeer tenminste twee mensen te vinden waar je steun aan kunt vragen en met wie je eerlijk kunt spreken over je stress en uitdagingen.
6. Neem een geheime identiteit aan. Bekijk je leven met zijn heroïsche momenten en vind je ‘heldenverhaal’; heldenverhalen inspireren en motiveren ons nog sterker in te zetten en betere versies van onszelf te maken.
7. Ga zelf voor een heldendaad (epic win). Leer de kunst van profijt trekken. Ben bewust van positieve resultaten van je Super Better spel, ook die uit stress en uitdagingen kunnen voortkomen. In gaming heten die heldendaden ‘epic wins’.
Je kunt de methode van ‘Super Better’ prima gebruiken als je voor een zware uitdaging staat, zoals ziekte, scheiding of ontslag. Als je niet met zo’n ernstige situatie te maken hebt, maar je wilt toch sterker, gelukkiger, dapperder en veerkrachtiger worden, kies dan een betekenisvol en uitdagend doel en volg de zeven bovenstaande regels om dat doel te bereiken. Je krijgt dan de voldoening iets uitzonderlijks gedaan te hebben en de voordelen te kennen van post-extatische groei.


De Super Better methode kan door praktisch iedereen gebruikt worden, zowel jong als oud, man of vrouw, gamingverslaafden en mensen die nooit gegamed hebben. Je kunt al duidelijke resultaten boeken na twee weken Super Better spelen volgens de zeven regels; nog grotere resultaten krijg je na vier en na zes weken, zoals bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Voor zover tot nu bekend zijn de resultaten duurzaam.
Om een ‘speelser’ leven te leiden, moet je open staan voor de spelfilosofie en willen experimenteren met nieuwe denk- en handelmethoden die kunnen helpen je natuurlijke veerkracht te versterken. Je leert hoe je gebruik kunt maken van je drie belangrijkste, probleemoplossende faciliteiten: concentratievermogen, allianties smeden en jezelf motiveren te doen wat belangrijk is. Het boek legt in detail uit hoe ieder van de zeven vaardigheden kunnen helpen om dagelijkse uitdagingen te aanvaarden met meer moed, creativiteit en vastberadenheid.
De inhoud van het boek is gebaseerd op onderzoek; de wetenschap achter de succesverhalen wordt uit de doeken gedaan. Het gaat over meer dan 200 studies op de terreinen van psychologie, medicijnen en neurowetenschappen, die precies uitleggen hoe je door deze zeven spelbewuste regels te volgen, je mentale, emotionele, fysieke en sociale krachten opbouwt. Twee van die terreinen betreffen resultaten van de positieve psychologie, zoals de wetenschappelijke classificatie van deugden en sterke eigenschappen door Peterson/Seligman en ‘Love 2.0’ van Barbara Frederickson.

Er is niets mis met het gebruik van traditionele methoden voor deugd- en karaktervorming. Integendeel, die dienen voortgezet, zo niet versterkt te worden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat nieuwe methoden worden toegepast die gebaseerd zijn op moderne faciliteiten zoals gaming.
In het vervolg gaan we een aparte blog wijden aan ieder van de zeven manieren van denken en doen.

Waartoe zijn we op aarde?

 

Het typische antwoord op deze traditionele vraag uit de katholieke catechismus van weleer spreekt weinigen nog aan. Velen zoeken naar een authentieke zingeving van het leven en velen hebben die ook gevonden.

In het literatuur onderzoek voor blog 100  ‘liefde’, kwam ik een inspirerend citaat tegen van Iteke Weeda, schrijfster van ‘Liefde in vele Facetten’ (blz. 85), dat ik graag wil delen:

“Vagelijk heb ik altijd gevoeld dat het op aarde uiteindelijk niet kan gaan om het beminnen te beperken tot een aantal naasten en dierbaren en het erotisch beminnen tot één medemens. Bij dit gevoel heb ik geleidelijk aan meer woorden gevonden. Liefdesrelaties, verwanten en vrienden, collegiale banden – ze vormen een oefenterrein op ons pad naar een liefde die al het aardse omvat, niemand en niets buitensluit. Het vermeerderen van liefde, het uitbreiden van het bewustzijn van liefde, lijkt mij dan ook de enig mogelijke zin van ons leven op aarde”.

Wees Blij en Juich (Gaudete et Exsultate)

 

Paus Franciscus heeft afgelopen april een apostolische Aansporing met bovenstaande titel aan de wereld gepresenteerd. Het onderwerp van deze brief is “de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld.” De Nederlandse vertaling ervan is onlangs verschenen.

De Aansporing van Paus Franciscus is vanzelfsprekend gebaseerd op het katholieke geloof. Heiligheid is geen modern woord en doorgaans is er bij ons, speciaal onder jongeren, geen grote vraag naar pauselijke adviezen over moreel gedrag en heiligheid. Er is bij de jeugd wel belangstelling voor idolen en rolmodellen, maar dan meer op het terrein van sport, ontspanning, management en levensstijl. Het loont niettemin de moeite voor eenieder, jong en oud, stil te staan bij de nieuwste aanmaning van Paus Franciscus, want zijn adviezen zijn tijdloos. Afgezien van de inhoudelijke waarde is de auteur ook één van de moreel meest hoogstaande wereldleiders, die verdient beluisterd te worden.
De Paus wil aandacht voor heiligheid in ons dagelijks gedrag, in de vorm bijvoorbeeld van geduldige ouders die hun kinderen opvoeden met toewijding en liefde, van mannen en vrouwen, die hard werken om hun gezinnen te onderhouden en van bejaarden en zieken die, ondanks penibele problemen, goedheid en vriendelijkheid blijven uitstralen.
Je hoeft volgens de Paus geen bisschop, priester of ‘heilig boontje’ te zijn, om ‘heilig’ gevonden te worden. We zijn heilig doordat we ons bestaan liefdevol leven en oprecht getuigen van de diepgaande humane waarden van onze cultuur. In plaats van heilig zouden we die houding en dat gedrag ook deugdzaan kunnen noemen,
Deze groei in deugdzaamheid komt volgens de Paus gewoonlijk niet door plotselinge inzichten of ‘bekeringen’ maar door telkens kleine stapjes te zetten. En alles wat gedaan wordt uit angst, hoogmoed of de behoefte anderen te imponeren leidt niet tot deugd of ‘heiligheid’. Je hoeft ook niet te vrezen dat ‘heilig’ gedrag afbreuk doet aan je energie, vitaliteit of vreugde. Integendeel, het heeft een positief effect op houding en prestaties.

Paus Franciscus noemt de deugden bij naam en, zoals te verwachten, geeft hij het primaat aan de goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde, waarbij de laatste de allerbelangrijkste is. De hele wet van het leven wordt samengevat in een enkel gebod ‘Je zult van je naaste houden als van jezelf’.

Zuster Theresa in actie

Traditioneel zijn er naast de drie goddelijke deugden, de vier klassieke, te weten rechtvaardigheid, wijsheid, matigheid en moed.
De Paus verwijst ook naar de Bergrede van Jezus, in christelijke kringen een zeer bekende openbare toespraak, om op een eenvoudige manier aan te geven wat heilig of deugdzaam inhoudt. We kunnen daarbij de religieuze referenties voor lief nemen:

De bergrede: de Zaligsprekingen
1. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem.
2. En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:
3. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
4. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
5. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.
6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
7. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
8. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
9. Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
10. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
11. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.
12. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.

De deugden en houdingen die in de zaligsprekingen genoemd worden, zijn bescheidenheid, mededogen, vriendelijkheid, rechtvaardigheid, empathie, oprechtheid, vreedzaamheid, standvastigheid en blijdschap.

Jezus was ‘revolutionair’ in zijn tijd en waarschuwde dat zijn voorstellen tegendraads waren en zelfs een uitdaging aan de maatschappelijke orde. Ook heden ten dage worden mensen vervolgd omdat ze onrechtvaardigheid bestrijden en mensenrechten en de natuur verdedigen. We dienen moed te tonen om hoogstaande morele waarden te verdedigen ten koste van een comfortabel leventje.

Als we het voorbeeld van de heiligen volgen, hoeven we niet verlegen, nors, bitter of zwaaarmoedig te zijn, maar kunnen we, net als zij, blij en vol goede moed zijn. Want het noodzakelijke resultaat van echte liefde is blijheid. En dit dient volgens Paus Franciscus vergezeld te worden door een goede dosis humor.

Blog 100. Liefde

 

De 100ste blog op deze website verdient een top-onderwerp. Voor mij is dat liefde, de goddelijke deugd, die alle andere deugden vervolmaakt en hun diepere betekenis geeft.
Vaak denken we bij liefde aan romantische liefde, maar in feite zijn er volgens Lachlan Brown (Hack Spirit) zeven verschillende soorten liefde:

1. Eros

betoverend…

Het meest voorkomende type, nauw verwant met romantische liefde, frequent in de aandacht, in boeken, films en op televisie. Maar volgens de Griekse mythologie moet je bij je positieven blijven bij dit soort liefde, want die mythologie zag het als een vorm van waanzin. En verliefdheid leidt soms tot rare dingen. Maar de passie en de seksuele opwinding die Eros in de aanvang met zich meebrengt is niet duurzaam: je alleen laten leiden door de passie voor een andere persoon is doorgaans niet voldoende voor een gezonde langdurige relatie. Verliefdheid is in feite een vorm van eigenliefde.

2. Vriendschap

Een speciale band tussen twee of meer personen, die kan ontstaan door gemeenschappelijke achtergrond, gezamenlijke interesses of activiteiten. Er is een wederkerige gemeenschappelijkheid in deze relaties. Deze vorm van liefde komt veel voor en doet onmetelijk veel goed, individueel en collectief. Sommige wetenschappers beweren dat talrijke contacten met vrienden en familie de beste garantie is voor een gelukkig en lang leven.

3. Familie-liefde

geborgenheid en liefde

Dit is een type liefde dat we vaak als vanzelfsprekend zien. We weten dat onze ouders van ons houden en wij op onze beurt van onze kinderen en andere familie. We geven er weinig eerbetoon aan, omdat het zo veel voor komt en we het zo vanzelfsprekend vinden.
Feit is wel dat er veel mensen zijn die geen familie hebben om op terug te vallen. Om hun eenzaamheid op te heffen, zouden ze graag tot een gezin of familie behoren.

4. Universele liefde

Samaritaan…

In plaats van één bepaalde persoon te houden voor de rest van je leven of omgekeerd, waarom je liefde niet rondstrooien en zien hoe je je daaronder voelt. Dit is de betekenis die de apostelen en Thomas van Aquino aan liefde geven, altruïstische liefde.
Waarschijnlijk voelt men zich er beter bij dan onder een eenkennige liefde. Vriendelijkheid en medeleven tonen aan mensen die je misschien niet kent, is een soort liefde dat maar weinig mensen in hun leven toelaten, maar het kan voldoening geven op een geheel eigen manier. Psychologen en filosofen zien dit gedrag als een onfeilbare bron van geluk.
Een uittreksel uit de brief van de Apostel Paulus aan de Korinthiërs, beschrijft deze vorm van liefde als volgt:

De liefde is grootmoedig,
De liefde geeft ruimte,
De liefde is goedig,
Ze is niet jaloers,
Ze schept niet op,
Ze kwets niemands gevoel,
Ze zoekt zichzelf niet,
Ze wordt niet verbitterd
En rekent het kwade niet toe,
Ze is niet blij met wat verkeerd Is,
Maar blij met de waarheid.
Alles verdraagt ze,
Alles gelooft ze, alles hoopt ze,
Alles houdt ze uit.
De liefde zal nooit vergaan, ……..!

5. Vrije liefde

is ook liefde…

Deze soort liefde is niet de meest hoogstaande vorm, maar mensen kunnen er onder bepaalde omstandigheden behoefte aan hebben. Op zich is daar niets verkeerds mee en is dit gedrag in iedere geval beter dan discriminatie, haat of geweld. Seksualiteit en seksueel contact zijn in principe positieve verschijnselen. Soms gaan mensen een relatie aan om een leegte op te vullen. Hoewel oorspronkelijk niet als duurzaam aangegaan, kan er uit deze avonturen verder goeds komen.

6. Dagelijkse liefde

Dit is het soort liefde dat koppels kunnen ervaren wanneer ze voor langere tijd bij elkaar zijn geweest en de romantiek verdwenen is. Partners en hun levensomstandigheden veranderen. Kinderen komen en groeien op, banen veranderen, financiële problemen of ziekten kunnen zich voordoen en de dynamica van de relatie verandert eronder.
Dit kan serieuze problemen voor partners en hun verhouding oproepen, maar als je troost kunt vinden in het feit dat de praktische, dagelijkse liefde goede dingen brengt en dat je een vertrouwde partner hebt in goede en slechte tijden waarmee je oplossingen voor dagelijkse problemen en behoeften kunt arrangeren, dan is deze dagelijkse liefde een belangrijk goed.

7. Eigenliefde

Psychologen en ethici zeggen dat, om anderen lief te hebben, het noodzakelijk is ten minste positief tegenover jezelf te staan. Alleen dan ben je in staat anderen positief te behandelen.
Eigenliefde beoefenen is een uitstekende manier om zelfvertrouwen te ontwikkelen. En niets is meer aantrekkelijk voor anderen dan een persoon die goed in zijn vel zit en zichzelf respecteert.
Ook om optimaal met anderen liefde te bedrijven, is het nodig het eigen lichaam te koesteren. Eigenliefde is daarom belangrijk, zelfs onmisbaar voor de liefde tot anderen. In het algemeen wordt gesteld dat we in het westen hoge drempels voor eigenliefde hebben.

Algemeen

Diverse vormen van liefde kunnen naast elkaar bestaan. Eigenliefde is de basis om andere vormen van liefde te kunnen beoefenen en te ontwikkelen. Gewoonlijk doen we allemaal ervaringen op met eros, vriendschaps- en familie-liefde. Mogelijk ook met de minder altruïstischer vormen van vrije liefde en ‘dagelijkse’ liefde.
De hoogste vorm van liefde is de universele of altruïstische liefde, waar het egocentrische element een kleine rol speelt. De grondhouding van liefde, d.w.z. vriendelijkheid en goedgeefsheid, zorg en bezorgdheid voor de ander, is sterk geprononceerd bij deze liefdesvorm.
Door de hogere vormen van liefde wordt je een betere versie van jezelf en wordt het makkelijker liefde in je leven te ervaren.

veel liefde en geluk

Twitter-accounts ‘Deugwel’ en ‘World Ethics’

 

Nederlands:

ondeugden omsmeden naar deugden

Twitter-account ‘Deugwel’(@ToonVissers1) is automatisch gekoppeld aan de website ‘deugd.net’. Deugwel is voornamelijk in de Nederlandse taal en blijft als zodanig in de lucht.
Hij gaat zich van nu af aan meer concentreren op deugden en karaktervorming. Voorheen was de account gemengd met informatie over andere ethische onderwerpen, zoals mensenrechten, vrede, Verenigde Naties en wereldreligies.
Voor die laatste onderwerpen is nu een aparte Twitter-account aangemaakt onder de naam ‘world ethics’ (@AntoniusVissers)
Die wordt in het Engels gepubliceerd.

Het zou fijn zijn, als je dat al niet gedaan hebt, je op één of allebei deze Twitter-accounts te abonneren en de website te raadplegen. Het loont de moeite je te laten inspireren door deugd- en wereldethiek. Moderne wetenschappers zijn het met de Vader van de deugden, de Griekse wijsgeer Aristoteles, eens, dat deugdbeoefening een belangrijke bron van authentiek geluk is. Verder horen niet alleen personen maar ook organisaties en landen hoogstaand ethisch gedrag te tonen.

English

Until now Twitter-account ’Deugwel’ was automatically linked to website ‘deugd.net’. ‘Deugwel’ was mainly in Dutch and will continue to be in the air. This account will henceforth focus on character building and virtues. Heretofore the account provided also information on other ethical subjects like human rights, peace, United Nations and world religions. For these subjects a separate Twitter-account is now being established, namely ‘world ethics’.

world ethics

It would be good, if you haven’t done so already, to subscribe to one or both of these Twitteraccounts and consult the website. It is rewarding to be inspired by virtue- and world ethics. Modern scientists agree with the Father of virtues, the Greek philosopher Aristoteles, that practicing virtues an important source of authentic happiness is. Furthermore, not only persons, but also organisations and countries should practice and promote outstanding ethical behavior.

keep smiling

 

Blog 99. Dienstbaarheid

 

dienstbaar……

Hoe behulpzaam de medische diensten in Weert gisteren waren, ervoeren we als gevolg van een flinke botsing van mijn vrouw met een glazen tuindeur. Er kwam wat bloed en pijn bij te kijken en we wilden de hulp van onze huisarts inroepen. Die was niet beschikbaar want zij had er een nachtje huisartsenpost opzitten. Dus belden we naar een plaatsvervanger. Een en al bereidwilligheid en we konden meteen komen. In een apart kamertje geplaatst, kwam een vriendelijke, energieke dokter spoedig poolshoogte nemen. Na een kort onderzoek raadde ze aan meteen een KNO-specialist in het ziekenhuis op te zoeken. Daar spoedden we ons naar toe met een verwijsbriefje en nadat er een telefonische afspraak was gemaakt om tussenin geplaatst te kunnen worden. Weer een en al voorkomendheid en werden we weer in een aparte kamer gezet in afwachting van de KNO-arts. Die kwam na een minuut of tien, tegelijk vriendelijk en professioneel, waarbij een onschuldige diagnose uit de bus kwam: geen operatie, gewoon uit zichzelf laten genezen en toch nog een zalfje cadeau.
We vertrokken dus opgelucht met een fijne indruk van de flexibiliteit en behulpzaamheid van huisarts en KNO specialist.

St. Jans Gasdthuis

Ik ben steeds weer onder de indruk van hoe soepel en efficiënt de medische diensten draaien en hoe vriendelijk doctoren, verplegend en administratief personeel zijn.
Het is geen uitzondering, we komen deze houding heel vaak tegen in het dagelijjks leven, maar het verdient om er eens melding van te maken. Toen we thuiskwamen leverde Post NL een pakje van hotel Der Brabander in Duitsland af waar we per abuis wat kleinigheden hadden laten liggen. Meer dan uitstekende service weer!
Wel prettig als het zo kan. Niet voor niets dat de overgrote meerderheid van Nederlanders zo tevreden is met het leven. Zo moeten we het houden!

Met de hoed in de hand ….

Moedig worden

 

bang zijn is een normaal iets

Hieronder volgt een vertaalde samenvatting van het artikel van Mindful Living (hackspirit.com) en Lachlan Brown:’How to be brave: 10 practical steps’

Moed is één van de belangrijkste aspecten van ons bestaan. Het is ook één van de klassieke deugden. Als je veel moed hebt, bereik je meer.

Hieronder staan tien stappen aangegeven hoe je een moediger persoon kunt worden.

 

1. Erken je angsten. Moed is niet de afwezigheid van angst, maar de kwaliteit om door te gaan ondanks die angst(en)
2. Benoem je angsten. Als je eenmaal geaccepteerd hebt dat je bang bent, is het tijd die angsten beter te begrijpen. De meeste mensen gaan door jaren van vrees zonder te begrijpen wat ze bang maakt.
3. Analyseer je angst. Het merendeel van onze angsten is gebaseerd op labiliteit en onzekerheid. Nagaan waar je bang voor bent, traint je hersens om positief op de gebeurtenis te reageren. Dit maakt de angst meer vertrouwd en minder intimiderend.
4. Vind manieren om de angst te controleren. Als je je meer op je gemak gaat voelen met je angst, kun je die beter aan. Het is dan niet langer een abstract en ontastbaar iets, waar je vrees voor had, het is nu iets dat je kunt benoemen, begrijpen en eventueel controleren. Nogmaals, moed gaat over goed functioneren ondanks de angst. De vrees verdwijnt niet, maar je neemt die voor wat hij is en je verandert het in iets dat je kunt beheersen.
5. Vind rolmodellen. De geschiedenis is vol met mensen die erin geslaagd zijn hun angsten te overwinnen. De steun van een rolmodel kan je moreel sterken. Je hebt daar niet noodzakelijk bekende personen voor nodig, ook familie of vrienden kunnen vaak advies geven, omdat ze dezelfde angsten hebben meegemaakt.


6. Probeer zo positief mogelijk te zijn. Moed is meer dan durf. Moed vraagt flexibiliteit, uithoudingsvermogen en veerkracht. Je kunst angst niet alleen bestrijden door alleen maar stoer te zijn. Ontwikkel mentale veerkracht door continu je negatieve gedachten aan te vallen.
7. Oefen in zelfbevestiging. Perfectionisme is één van de valkuilen van de menselijke ambitie, aangezien een teveel eraan een tol op je geestelijke gezondheid legt en je belet voortgang te maken.
8. Markeer vooruitgang. Het is niet makkelijk om de angsten in je leven te overwinnen en niemand verwacht dat je meteen van nul naar honderd gaat. Begin rustig en voer de snelheid op door van tevoren aangegeven markeerpunten.
9. Overtref je eigen verwachtingen. Loop niet op de zaken vooruit en ben actief Maak gebruik van nieuwe mogelijkheden en zoek naar ervaringen die je anders te bang zou zijn geweest om uit te proberen. Vergroot je comfort zone door innovatie.
10. Blijf moedig! Moed is geen kortstondig project en het is makkelijk op je oude gewoontes terug te vallen. Het is essentieel dat je bij de les blijft en voortgang blijft boeken. Vervolg de weg met zelfvertrouwen en je zult moediger worden, elke dag weer opnieuw!

Hieronder een gedicht over ‘moed’ van Toon Hermans

Ik heb ineens weer moed gevat
Begin van voren af aan
Je vraagt je af hoe gaat zo iets
Waar komt die moed vandaan?
Ik leef weer, lach weer, fluit en zing
Geen zucht meer en geen traan
En ach, die moed, naar wáár hij ging
Komt hij ook weer vandaan.

De kracht van vriendelijkheid

 

De herziene uitgave van Piero Ferruci’s ‘The Power of Kindness’ (2016/2006) is zeer de moeite waard als je vriendelijkheid tegenover jezelf en tegenover anderen, een grotere plaats in je leven wilt geven.

Piero Ferrucci, Italiaan, is een psychotherapeut en een filosoof. Hij was opgeleid door Roberto Assagioli, de oprichter van de psychosynthese. Ferruci zag die stroming als een manier om mensen in staat te stellen zich te concentreren op hun sterke kanten, eerder dan op hun zwakheden en afwijkingen. Dit is ook de benadering van de positieve psychologie in Amerika, waarvan Seligman aan de oorsprong staat.
Piero heeft een groot deel van zijn loopbaan besteed om mensen te helpen een meer bevredigend leven te leiden. Hij heeft een aantal boeken geschreven over onderwerpen die eigenschappen kunnen versterken.

Hij zegt dat ondanks talrijke krantenkoppen over wreedheid, vriendelijkheid niet iets uitzonderlijks is. Integendeel, er worden iedere dag miljoenen vriendelijke gebaren gemaakt. Het stramien van onze levens bestaat uit zorgzaamheid, solidariteit en wederzijdse dienstverlening. Deze kwaliteiten zijn zozeer ingebed in ons dagelijks leven, dat we ze amper opmerken.
In Ferruci’s ervaring als psychotherapeut staat vriendelijkheid centraal. Die eigenschap kan makkelijk aangeleerd en geactiveerd worden. Haar kwaliteiten, zoals warmte, dankbaarheid en vertrouwen zijn hard nodig in onze samenleving. De grootste beloning voor vriendelijke gebaren is het vriendelijk zijn zelf: vriendelijkheid is haar eigen beloning
Hij maakt van vriendelijkheid het beginpunt van veel andere positieve kwaliteiten.

Eén ervan is eerlijkheid. Die eigenschap heeft een hoop gemeen met vriendelijkheid, hoewel die twee soms tegengestelden lijken. Eerlijk zijn, zelfs met het risico om een onplezierige waarheid te vertellen, als dat laatste met intelligentie en tact is gedaan, is het vriendelijkste wat je kunt doen, omdat het je eigen integriteit in ere houdt en in de ander competentie en volwassenheid bevestigt.
Ben voorzichtig in je oordeel en ruim in je begrip, want iedereen is bezig zijn eigen frustraties te behandelen.
De tragische ironie van negatieve gedachten over anderen is dat het eerste slachtoffer degene is, die de gedachten heeft. We doen er goed aan na te gaan waar deze kwaadaardigheid vandaan komt, vaak vanwege een gevoel van isolement, onmacht of onveiligheid.
Een van de kerngegevens van relaties ontwikkelen is dat ons fysieke, emotionele en mentale zijn, invloed op anderen uitoefent. Onze innerlijke wereld bepaalt de aard van onze relaties.


De kunst om contacten te leggen is een talent net als muziek, literatuur en sport. Contact leggen is een essentieel aspect van vriendelijkheid. Waar je contact maakt, vindt je een hart. Contact is een deur waar vriendelijkheid door kan komen

Vergeving is de innerlijke stap om vrede te maken met het verleden. We zijn bang als we vergeven dat we onze identiteit verliezen en ons onzeker gaan voelen. Terwijl als we niet vergeven, het gevoel van woede en verontwaardiging emotionele steun geeft en ons persoontje opkrikt.
Het is makkelijker te vergeven als we ons in de situatie van anderen indenken en als we minder nadruk leggen op oordelen dan op begrijpen. Leren vergeven lijdt tot een radicale transformatie van onze persoonlijkheid.
Vergeven en excuses aanbieden zijn twee kanten van dezelfde munt, ze vragen beide nederigheid en flexibiliteit.

Het gevoel ergens bij te horen, deel te zijn van een groter geheel, waarop we fysiek, mentaal en spiritueel betrokken zijn, is een noodzakelijke factor van ons welzijn.
Hoe groter het aantal vrienden waarop we kunnen rekenen en hoe beter de kwaliteit van deze relaties, des te langer is onze levensduur en des te beter onze gezondheid.
Wij kunnen ervoor helpen zorgen dat anderen zich in-of uitgesloten voelen en dat op verschillende manieren: door onze woorden, onze blik en onze lichaamstaal in het algemeen.
Vertrouwen schenken is een risico. Als we de wereld vertrouwen, kunnen we ontgoocheld raken. Maar het alternatief, geen vertrouwen geven, is nog erger, want als we niets riskeren, gebeurt er ook niets.
Iemand vertrouwen geven is een geschenk. Het machtigt de ander en verruimt zijn of haar mogelijkheden.
Vertrouwen schept intimiteit; het brengt ons dichter bij anderen. Vertrouwen is het hart van een succesvolle relatie.

Mindfulness. Om samen met iemand (in het heden) te zijn is een geschenk. Het geschenk van aandacht, totaal beschikbaar te zijn, is misschien wel het meest waardevolle en benijdenswaardige geschenk voor iemand. Aandacht geeft warmte en bescherming. Het verruimt onze mogelijkheden.
Onverschilligheid is koud en hard. Het heeft een verstorend, depressief effect, dat ons van onze vitaliteit en ons zelfvertrouwen berooft. Aandacht is dus een vorm van vriendelijkheid en gebrek eraan is een ernstige tekortkoming.

Empathie is een voorwaarde voor goede communicatie, samenwerking en sociale cohesie. Het is de beste manier om een relatie op een hoger plan te brengen.
Personen die meer empathie tonen zijn tevredener over het leven, gezonder, minder dogmatisch en meer creatief.
Een ware test voor empathie is vreugde over iemand anders succes.
Er zijn diverse manieren om empathie te ontwikkelen. Lijden is er één van. Verder kennis van, en beoefening van kunst. De gemakkelijkste en meest directe manier is om zich in de situatie van de ander in te leven.
Compassie, mededogen is het uiteindelijke en meest nobele resultaat van empathie. Het verlost ons van zelf- en hebzucht.

De beste houding voor leerzaamheid is nederigheid. En alleen een nederig persoon kan echt vriendelijk zijn.

De deugd van geduld gaat allereerst over het omgaan met moeilijke mensen. Hun diepe wonden beletten dat zij positieve relaties met anderen hebben. Het zijn vaak ongelukkige mensen die onhandig en wanhopig proberen geaccepteerd te worden.
Geduld is de deugd van alle goede leermeesters. Om vriendelijk te kunnen zijn, moeten we tijd beschikbaar maken. En hoe meer we haasten, hoe minder we bereid zijn te helpen.
Een van de beste manieren om de kunst van het wachten te leren, is meditatie.

De ware betekenis van goedgeefsheid, voor de gever, is niet een materieel voordeel, maar een innerlijke revolutie. We worden meer plooibaar en zijn bereid meer risico’s te nemen. Bij gulheid moeten we wel ons verstand gebruiken Veel geschenken zijn ongeschikt en te indringend vanwege motieven van superioriteit, schuldgevoel, morele grootheid, schuldvereffening en afhankelijkheid.

Je kunt ook gul zijn met immateriële zaken en spirituele kwaliteiten. Onze relaties worden bepaald door hoe veel we van onszelf communiceren, door hun onze ideeën en aandacht te schenken.
Gulheid is gecorreleerd met zelfwaardering. Gelukkige mensen hebben de neiging guller te zijn. Het omgekeerde geldt ook: als je gul bent is het waarschijnlijk dat je gelukkiger bent.
Gulheid is een stemmingsverbeteraar. Echte gulheid bestaat uit het geven wat ons het meest dierbaar is. Het is een handeling die ons transformeert.

Respect. De manier waarop we naar anderen kijken is nooit neutraal, want we transformeren wat we zien. Oordelen over anderen is vaak verbonden met de wens voor controle. Tolerantie is een grote deugd, zonder haar is er geen creativiteit en geen liefde.
Als we mensen interessant en speciaal vinden, wordt de wereld stimulerend en open. We ontspannen ons dan ook meer. Anderen waarderen doet ons beter voelen.
Echt respect heeft evenveel van doen met zien als met luisteren. Iedereen heeft iets interessants en origineels te zeggen.
Respect is een noodzakelijke voorwaarde voor de oplossing van conflicten.

Flexibiliteit. Alles verandert. Als je je aanpast, overleef je. Als je je dierbaarste overtuigingen kunt laten varen, ga je open staan voor het nieuwe, voor paradoxen en voor het absurde. Dat is creativiteit.
Waarschijnlijk wordt je vandaag 23 keer gefrustreerd (tien jaar geleden was dat dertien)
Flexibele mensen accepteren zoals het leven is en het is een zegen met hen om te gaan.
De leukste kant van flexibel zijn, en de kant die het meeste met vriendelijkheid van doen heeft, is beschikbaarheid en gastvrijheid.

De essentie van ons geheugen zit niet in het opslaan van informatie, maar in onze gevoelens, in de betekenis die we aan onze herinneringen geven, in relaties, die, omdat we ze herinneren, levend blijven. Door mijn herinneringen bouw ik mijn leven en mijn identiteit op. Ik herinner dus ik ben!

Loyaliteit. Zelfs als andere factoren een rol spelen in vriendschap, is de essentie ervan loyaliteit. Hand in hand met loyaliteit gaan betrouwbaarheid en geloofwaardigheid.
Loyaliteit geeft substantie en kracht aan vriendelijkheid

Dankbaarheid. Als we dankbaar zijn valt onze verdediging weg en laten we zien wie we echt zijn. Dankbaarheid is per definitie anti-heroïsch. Het hangt niet af van moed, sterkte of talent.

Dankbaarheid is niet alleen een factor in ons geluksgevoel, maar ook in onze gezondheid en productiviteit.
Dankbaarheid zien we makkelijk over het hoofd, maar het is ook makkelijk opgeroepen. Tegenover mensen voor wie we dankbaar zijn, voelen we ook dikwijls een zekere reserve, bijvoorbeeld bij ouders.
Dankbaarheid is niet alleen een uitzonderlijke gebeurtenis, het is ook een basisgevoel. En terwijl ondankbaarheid koelte en afstand betekent, geeft dankbaarheid warmte, openheid en intimiteit. Het leven wordt er veel makkelijker door.

Dienstbaarheid. Er is een enorme variatie aan mogelijkheden om andere mensen zich beter te laten voelen.
Dienstbaarheid loont voor degenen die dienstbaar zijn en niet alleen voor degenen die die ontvangen. Anderen van dienst zijn brengt het beste in ons naar voren. Het brengt een fundamentele verandering in ons teweeg, waarbij we onszelf transcenderen. Het is de sleutel naar onze eigen vrijheid.
Vriendelijkheid uit eigenbelang is beter dan ongeïnteresseerde botheid. Degenen die pretenderen vriendelijk te zijn, gaan vaak zo veel voordelen in die houding zien, dat ze daarna echt vriendelijk worden.
Dienstbaarheid is niet alleen wat je doet, maar ook wat je bent.

Vreugde, althans een positieve, optimistische houding is het hart van vriendelijkheid. Je kunt niet vriendelijk zijn als je niet tenminste een beetje opgewekt bent.
Als we vreugde zoeken, zijn we veel positiever en staan we meer open voor anderen. Als we gelukkig zijn, zijn we ook altruïstischer.

En verwant aan geluk is humor. Humor maakt ons creatiever, versterkt ons immuunsysteem, verlaagt onze bloeddruk en vermindert spanning
Vaak zijn we bang om gelukkig te zijn. Allereerst denken we soms dat we het niet verdienen. Verder komt het als frivool over met zoveel ellende in de wereld. Anderen zouden ons ook kunnen benijden en we zouden ons daardoor apart en geïsoleerd kunnen voelen. Misschien ook dat het geluksgevoel niet blijft duren. Tenslotte zou teveel geluk ons uit het lood kunnen slaan. Er is ook een belangrijke aarzeling te overwinnen dat door onze eigen vreugde te zoeken, we die bij anderen weghalen. Denk evenwel aan het Nederlandse spreekwoord: ’Door te delen met anderen, halveer je smart en verdubbel je vreugde!

Conclusie
Ontelbaar zijn de mogelijkheden om je vriendelijk te gedragen en iedereen is vriendelijk op zijn of haar eigen manier. We moeten voor onszelf de meest geschikte manier vinden en ontwikkelen
Vriendelijk zijn is een standpunt bepalen, een principe en een manier van leven. Vriendelijkheid en de goede wil van velen zijn een krachtbron, een energie, die op gelijk niveau staat met olie, water wind en zonne-energie.

De meest verstandige manier om onze belangen te bevorderen, onze vrijheid te vinden en ons geluk te zoeken, is vaak niet om eigenbelang rechtstreeks te zoeken, maar naar de belangen van andere mensen te kijken, om andere mensen te helpen bevrijden van angst en pijn en bij te dragen aan hun geluk. Uiteindelijk is het allemaal heel eenvoudig: Er is geen keuze tussen vriendelijk zijn voor jezelf en vriendelijk zijn tegenover anderen. Het is hetzelfde!